Texas Shopko Stores

Store Address City State Zip Store Ph. Pharmacy Ph. Optical Ph.
Shopko Hometown Alpine 2500 E. Highway 90 Alpine TX 79830 432-837-7112    
Shopko Hometown Andrews 1203 N Main Street Andrews TX 79714-3630 432-523-3302    
Shopko Hometown Dalhart 509 Blair St Dalhart TX 79022-2557 806-244-6710    
Shopko Hometown Kermit 334 E Hwy 302 Kermit TX 79745-5105 432-586-2127    
Shopko Hometown Monahans 1907 S Stockton Monahans TX 79756-6507 432-943-2558    
Shopko Hometown Perryton 1301 S Main St Perryton TX 79070-4709 806-648-4300    
Shopko Hometown Presidio 1000 US Business 67 Presidio TX 79845 432-229-2040